Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016


I: Thời gian

Thời gian dành cho phần thi Reading là 60 phút, bao gồm đọc, trả lời và chuyển câu trả lời sang phiếu. Khác với phần thi Listening có thời gian để chuyển câu trả lời sang phiếu trả lời, 60 phút là thời gian dành cho làm bài và chuyển câu trả lời sang phiếu cho Reading.

II: Dạng câu hỏi/ Nhiệm vụ bài thi

– Phần thi Reading gồm 4 bài đọc, tương ứng với 40 câu hỏi đã lựa chọn.

– Độ khó của văn bản tương đương với bậc 3-5, dao động từ 1900 đến 2500 từ.

– Chủ đề của bài đọc rất rộng, có thể là vấn đề xã hội nóng hổi, hay liên quan đến công nghệ, môi trường hay khoa học,…

– Mục đích:

Phần thi reading kiểm tra các tiểu kĩ năng đọc hiểu khác nhau, có độ khó từ bậc 3 đến bậc 5. Các tiểu kĩ năng gồm: đọc hiểu thông tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, đọc hiểu ý kiến, thái độ tác giả, suy ra từ thông tin trong bài và đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.

Các dạng câu hỏi của Vstep cũng tương ứng với các tiểu kĩ năng này.

Vậy thì các câu hỏi, cũng như dạng bài của Vstep, mặt mũi chúng trông ra sao, hãy kéo xuống để hiểu thêm về một số dạng câu hỏi chính thường gặp trong bài thi Reading Vstep nhé!

1. Xác định ẩn ý trong một câu trong bài viết – Making inferences

Example (Adapted from Vstep.edu.vn)

EXTRACT FROM PASSAGE 1

Ever wondered what it feels like to have a different job? Here, four people with very different careers reveal the trade secrets of their working day.

Luc

My day typically starts with a business person going to the airport, and nearly always ends with a drunk. I don’t mind drunk people. Sometimes I think they’re the better version of themselves: more relaxed, happier, honest. Only once have I feared for my life. A guy ran out at a traffic light and so I sped up before his brother could run, too. He seemed embarrassed and made me drop him at a car park. When we arrived, the first guy was waiting with a boulder, which went through the windscreen, narrowly missing my head. But the worst people are the ones who call me “Driver!”
In the first paragraph, what best paraphrases the sentence ‘My day typically starts with a business person going to the airport, and nearly always ends with a drunk’?
Normally, I will take a business person and a drunk at the airport.
Normally, I will go to the airport in the morning and come back with a drunk.
Normally, my first passenger will be a businessman and my last one a drunk.
Normally, I will drive a businessman to the airport and come back almost drunk.

– Ở đây câu hỏi yêu cầu chúng ta xác định ẩn ý đằng sau câu “My day typically starts with a business person going to the airport, and nearly always ends with a drunk.” Đọc đoạn 1, ta hiểu công việc của Luc là tài xế, nên ta suy ra, sáng sáng anh chở các doanh nhân đến phi trường, còn tối đến thì chở những tên bợm nhậu về nhà. Hẳn ai đã làm tài xế cũng biết điều này. Vậy đáp án đúng là C.

2. Xác định từ đồng nghĩa/gần nghĩa với một từ trong bài – Reading for vocabulary

Example (Adapted from Vstep.edu.vn)

EXTRACT FROM PASSAGE 1

Harry

I not only provide appearance for my client, I also do damage control. We’ve had clients involved in lawsuits, divorces or drugs. One mistakenly took a gun to an airport. On the red carpet – at the Academy Awards or the Golden Globes – I’m the person making my client look good. The other day at an Oprah Winfrey event, the carpet wasn’t put down properly and my clients almost went flying – I had to catch them. They can make some strange requests, too. At a black-tie gala at the White House, two clients hated the dinner and insisted that we circle around Washington DC to find a KFC open at 1a.m. I had to go in wearing a gown and order so they could eat it in the car.
The word ‘circle’in line 17 could be best replaced by
drive
look
walk
ride

Trong câu hỏi trên, ta phải đọc câu chứa từ “circle” và tìm từ phù hợp nhất để thay thế cho nó. Đáp án là A. drive, tức là “lái vòng quanh”.

3. Các dạng câu hỏi khác:

Câu hỏi về ý chính của bài – reading for main ideas

Câu hỏi yêu cầu tìm một chi tiết cụ thể – reading for facts and details

Câu hỏi tìm từ thay thế cho this, that, those – reading for inferents
Các dạng câu hỏi này thường yêu cầu thí sinh skim and scan để tìm thông tin trả lời.

Câu hỏi tìm chi tiết cụ thể – Looking for facts and details

FALL WEATHER

One of the first things we look for in fall is the first frost and freeze of the season, killing or sending into dormancy the beautiful vegetation you admired all summer long. For some locations along the Canadian border, and in the higher terrain of the West, the first freeze typically arrives by the middle part of September. Cities in the South may not see the first freeze until November, though a frost is very possible before then. A few cities in the Lower 48, including International Falls, Minnesota and Grand Forks, North Dakota, have recorded a freeze in every month of the year.
When does the first freeze often arrive in the South?
A. Early September
Mid September
November
Before November

Trả lời:

Câu hỏi đặt ra là đợt tuyết đông đầu tiên xuất hiện ở phương Nam vào thời gian nào? Sau khi đọc bài, ta thấy có câu:

“Cities in the South may not see the first freeze until November”

Tức là: “Các thành phố phương Nam không gặp đợt tuyết đông đầu tiên cho tới tận tháng 11”.

Vậy đáp án đúng là C. November.
Các nguồn luyện tập.

Hiện nay chưa có nhiều nguồn để luyện tập các bài đọc Vstep, tuy nhiên các dạng bài trong Vstep tương đối giống với dạng bài thi Toefl, vì thế, những cuốn sách dạy reading Toefl sẽ giúp ích cho các bạn nhiều nhất khi luyện thi cho bài thi Vstep.

– Một số sách các bạn có thể tìm đọc:

Delta’s Key to the next Generation TOEFL iBT test

Longman Preparation course for TOEFL test:

Lingua forum High-intermediate for TOEFL iBT

Cambridge Preparation for the TOEFL test:

Ivy’s reading 15 actual tests

Hãy đón đọc những bài sau của blog, chúng mình sẽ phân tích chuyên sâu hơn về chiến lược và phân tích cách làm từng dạng câu hỏi nhé!

Nguồn: http://vstep.net.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét