Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Xây dựng năng lực kiểm tra đánh giáThiết kế và xây dựng, đưa vào sử dụng một công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh
Xây dựng năng lực kiểm tra và đánh giá quốc gia (một mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020), thông qua việc thực hiện một công việc cụ thể sau đây: Thiết kế và xây dựng, đưa vào sử dụng một công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 – 5 cho đối tượng sau trung học phổ thông, hiện đang, hoặc sẽ theo học tại các trường trung cấp dạy nghề, cao đẳng và đại học (kể cả ở bậc cử nhân và sau đại học). Bài thi này dự kiến được sử dụng trong phạm vi toàn quốc, hướng tới được quốc tế thừa nhận.


Đề thi đánh giá từ bậc 3 đến bậc 5, mang lại nhiều tiện ích, bởi lẽ đây là giao diện quan trọng giữa bậc tốt nghiệp phổ thông (yêu cầu trình độ ở bậc 3), sử dụng trong đào tạo đại học (yêu cầu đạt bậc 3 lúc tốt nghiệp, bậc 4 là yêu cầu đầu vào cho các chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng, và các chương trình liên kết quốc tế, bậc 5 cho các chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngoại ngữ), và sau đại học (mức 3 cho các chương trình đào tạo thạc sĩ, và mức 4 cho bậc tiến sĩ). Việc lựa chọn một công cụ đánh giá Năng lực Tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 (theo chiều dọc) trong Đề án, chứ không phải từng bậc đơn lẻ (level – based), đã là một việc làm không mới trên thế giới (đó là bài thi IELTS và TOEFL). Công cụ theo chiều dọc có một số ưu điểm cơ bản như tiết kiệm về thời gian và nguồn lực với thí sinh như họ chỉ thi một lần, song có thể nhận được kết quả xếp vào bậc năng lực tương ứng. Tuy vậy, vấn đề đặt ra khi xây dựng bài thi này là việc xác định chuẩn cho từng bậc (standard - setting). Việc thiết kế định dạng bài thi cho từng bậc cũng quan trọng, khi người học học tịnh tiến theo thời gian từ bậc này đến bậc khác. Định dạng đánh giá năng lực tiếng Anh theo ―chiều dọc từ bậc 3 đến bậc 5, được xác định là công việc ưu tiên của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét